מכשור ומתכלים למעבדות
ציוד ומכשור רפואי
בנקי דם ועירוי דם