מדיגל בע"מ

טל'/פקס: 03-5766810, ת.ד 10191, רח' שמשון 7, פ"ת, מיקוד 4900201, ישראל.