מדיגל בע"מ

טלפון: 04-9099110 , פקס: 04-9591982 , ת.ד 3192 רמת ישי , מיקוד 3009500 ישראל.