top of page
Globe PNG.png

מבחנות ואביזרים נלווים

מדיגל מייצגת בבלעדיות את היצרן האמריקאי GLOBE, המתמחה בייצור מגוון רחב של מבחנות איכותיות לשימושים שונים. כל המוצרים בעלי אישור FDA ורישום בפנקס אמ"ר

מבחנות סרכוז
מבחנות לבדיקות
מעמדים ואביזרים נלווים
bottom of page