מגוון רחב ואיכותי של וונפלונים בטיחותיים לעירוי 

וונפלונים לעירוי

מדיגל מציעה מגוון רחב של וונפלונים איכותיים לעירוי.

כל המוצרים רשומים בפנקס אמ"ר ועומדים בתקן האירופאי CE 

קטטר ארטריאלי בטיחותי
וונפלונים ביטחותיים
וונפלונים רגילים