תמיסות ציטראט לקטטרים

מבית היצרן ההולנדי Dirinco

דיאליזה

מדיגל מציעה מגוון של מתכלים איכותיים בתחום הדיאליזה.

כל המוצרים בעלי התקן האירופאי CE ורשומים בפנקס אמ"ר.

תמיסה ציטראט לנעילת קטטרים
קטטרים ומתכלים לדיאליזה