Globe PNG.png

מבחנות ואביזרים נלווים

מדיגל מייצגת בבלעדיות את היצרן האמריקאי GLOBE ויצרנים נוספים המתמחים בייצור מגוון רחב של מבחנות איכותיות לשימושים שונים. כל המוצרים בעלי אישור FDA / CE ורישום בפנקס אמ"ר

מבחנות סרכוז
מבחנות לבדיקות
מעמדים ואביזרים נלווים