top of page
Globe PNG.png

מבחנות ואביזרים נלווים

מדיגל מייצגת בבלעדיות את היצרן האמריקאי GLOBE ויצרנים נוספים המתמחים בייצור מגוון רחב של מבחנות איכותיות לשימושים שונים. כל המוצרים בעלי אישור FDA / CE ורישום בפנקס אמ"ר

מבחנות סרכוז
מבחנות לבדיקות
מעמדים ואביזרים נלווים
bottom of page