מדיגל גאה לייצג בבלעדיות את חברת 

בתחום הדיאגנוסטיקה הרפואית